Comenius - Following the Famous Scientists
 

„По следите на известните учени” е Коменски Проект

Коменски проектът „Последите на известните учени” цели да запознае нашите ученици със завета на избраните учени и с техния принос в днешния живот, наука и европейска култура.

 

 

Обновено 2010-07-22
webmaster hr_yassenov@abv.bg
 

 

 
За проекта

 

Коменски проектът „По следите на известните учени” цели да запознае нашите ученици със завета на избраните учени и с техния принос в днешния живот, наука и европейска култура.


В нашия проект учениците развиха своите ИТ умения, използваха драматизации, за да предадат на другите европейски ученици знания за живота на известния учен. Коменски проектът включва седем страни: България, Германия, Италия, Норвегия, Полша (координатор), Румъния и Швеция в едно междупредметно приключение, обхващащо Биология, Английски език, География, История, Информационни технологии, Природни науки и Физика.
По време на проекта всяка страна представи своя известен учен пред партньорските училища, като използва мултимедийни продукти и ИТ. Крайният продукт е този общ пътеводител, който изследва живота и дейността на избраните прочути европейци.

.