Comenius - Following the Famous Scientists
 

„По следите на известните учени” е Коменски Проект

Коменски проектът „Последите на известните учени” цели да запознае нашите ученици със завета на избраните учени и с техния принос в днешния живот, наука и европейска култура.

 

 

Обновено 2010-07-22
webmaster hr_yassenov@abv.bg
 

 

 
Стамен Григоров

Животът на учения
Историческа справка
Научни открития
Места за посещение - карти

Стамен Григоров (PPS)

 

 

Стамен Григоров (27.10.1878 - 27 .10.1945)
е български биолог и лекар. Той е първият учен, открил бактерията Lactobacillus delbureckii subsp. Bulgaricus (микроорганизмът, който превръща млякото в кисело мляко).

 

 

 

 

Students in Comenius Project visiting Bulgaria